ดูดวง

หมั่นทำความดี หมั่นสร้างบุญกุศลเพื่อลดกรรมเก่า แล้วชีวิตจะดียิ่งขึ้นไป

เมษายน 03, 2552

เกณฑ์พิรุณศาสตร์

พิรุณศาสตร์ หมายถึง ความรู้เกี่ยวกับเรื่องดินฟ้าอากาศ โดยเฉพาะว่าด้วยเรื่องฝนตก ว่าปีนี้ฝนจะตกมากหรือน้อยเพียงไร เกจิอาจารย์ท่านวางมาตรฐานไว้อย่างนี้วิธีคิด ให้ตั้งจุลศักราช (จ.ศ.) ปีนั้นลงเอา 4 ลบ เอา 7 หาร เศษเทพเจ้าเป็นอธิบดี ภ.300 ห่า อ-ส 4 ห่า จ –ช 5 ห่า อ- ต 6 ห่า เอาจำนวนน้ำฝนตั้งลง เอาส่วนจัการวาล 4 หิมพานต์ 3 มหาสมุทร 2 มนุษย์โลก 1 บวกกันเป็น 1 มาหารเลขลัพธ์ ตั้ง 3 ฐาน เอา 4-3-2-1 คูณ ตามฐาน ก็จะรู้ว่าฝนจะตกในจักรวาลเท่านั้นห่า ในหิมพานต์ เท่านั้นห่า ในมหาสมุทรเท่านั้นห่า ในมนุษย์โลกเท่านั้นห่าเกณฑ์น้ำมาก – น้อยสิทธิการิยะ ถ้าจะดูน้ำ ให้ตั้งเกณฑ์ 84 ลง เอาจุลศักราชปีจะทำนั้นมาหารเศษ เป็นเกณฑ์ลง เอาอายุปีจะทำนั้นมาคูณ จึงเอา 16 หารถ้าเศษ ดังนี้ 1-2-3-4-5 น้ำน้อยแล

“ 6-7-8-9-10 น้ำปานกลาง

“ 11-12-13-14-15-16 น้ำมากแลเกณฑ์ธาราธิคุณธาราธิคุณ หมายถึง ประโยชน์จะได้จากฝนตก ว่าโลกจะมีน้ำมาก หรือน้อยเพียงไรวิธีคิด ตั้งจุลศักราชของปีนั้นลงเอา 12 หาร เศษนับตั้งแต่พฤษภไปเท่าเศษ กาไว้ ถ้าตก

ปฐวี ทายว่า น้ำพองาม

เตโช “ น้ำน้อย อากาศร้อน

วาโย “ น้ำน้อย พายุจัด

อาโป “ น้ำมาก เกิดน้ำท่วม

เกณฑ์ธัญญาหารธัญญาหาร หมายถึง พืชพันธุ์ ข้าวปลาในโลกจะอุดมสมบูรณ์งอกงามดี หรือแห้งแล้งเสียหายอย่างไรวิธีคิด ให้ตั้งจุลศักราชปีนั้นลงเอา 12 บวก เอา 7 หาร ถ้าเศษ 1 ชื่อว่า ปาปะ ข้าวกล้าในไร่นา จะได้ 1 ส่วน เสีย 10 ส่วน คนทั้งหลายจะตกทุกข์ได้ยากลำบากแค้น เพราะกันดารอาหารบ้าง จะฉิบหายเป็นอันมากแลเศษ 6 ชื่อ ลาภะ ข้าวกล้าในนา จะได้ 10 ส่วน เสียเพียงส่วนเดียว ธัญญาหาร มังสาหารบริบูรณ์ ประชาชนทั้งหลายจะอยู่เย็นเป็นสุขเศษ 2 เศษ 4 ชื่อ มัชฌิมา ข้าวกล้าในไร่นาจะได้ครึ่งเสียครึ่ง โภชนาหารเป็นมัธยม ประชาชนทั้งหลาย จะคลายทุกข์ ได้สุขปานกลางแลเศษ 3 เศษ 5 ชื่อ วิบัติ ข้าวกล้าในไร่นา จะเกิดกิมิชาติ คือ มีด้วงแมลงรบกวน ข้าวกล้า จะได้ผล 1 ส่วน เสีย 5 ส่วน บ้านเมืองจะเกิดยุทธสงคราม จะฆ่าฟันกัน จะนิราชจากกัน จะฉิบหายเป็นอันมากแลนาคให้น้ำสิทธิการิยะ เกจิอาจารย์ ท่านพรรณนาไว้ ในปีหนึ่ง ๆ นั้น นาคให้น้ำไม่เท่ากัน ถ้าปีใดมีนาคให้น้ำเท่าไร เกณฑ์น้ำมากน้อย จะปรากฏดังนี้ปีชวด นาคให้น้ำ 3 ตัว ทายว่า ฝนแรกน้อย กลางงาม ปลายงามแล

ปีฉลู นาคให้น้ำ 6 ตัว ทายว่า ฝนต้น กลางปี เสมอกันแล

ปีขาล นาคให้น้ำ 7 ตัว ทายว่า ฝนต้นปีงาม กลาง ปีน้อย ปลายปีมากแล

ปีเถาะ นาคให้น้ำ 2 ตัว ทายว่า ฝนต้นปีน้อย กลางปีงาม และปลายปีอุดมดีแล

ปีมะโรง นาคให้น้ำ 3 ตัว ทายว่า ฝนต้นปีมาก กลางปีงาม แต่ปลายปีน้อยแล

ปีมะเส็ง นาคให้น้ำ 5 ตัว ทายว่า ฝนต้นปีมาก กลางปีงาม แต่ปลายปีน้อยแล

ปีมะเมีย นาคให้น้ำ 4 ตัว ทายว่า ฝนต้นปีงาม กลางปีงาม และปลายปีก็งามแล

ปีมะแม นาคให้น้ำ 2 ตัว ทายว่า ฝนต้น กลาง ปลายปีเสมอกันแล

ปีวอก นาคให้น้ำ 3 ตัว ทายว่า ฝนต้นปีน้อย กลางปีงาม แต่ปลายปีมากแล

ปีระกา นาคให้น้ำ 3 ตัว ทายว่า ฝนต้นปีน้อย กลางปีงาม แต่ปลายปีมากแล

ปีจอ นาคให้น้ำ 6 ตัว ทายว่าฝนต้นปีน้อย กลางปีงาม แต่ปลายปีมากแล

ปีกุน นาคให้น้ำ 5 ตัว ทายว่า ฝนต้นปีงาม กลางปีน้อย แต่ปลายปีมากแล

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

สมัครสมาชิก ส่งความคิดเห็น [Atom]

ลิงก์ไปยังบทความนี้:

สร้างลิงก์

<< หน้าแรก