ดูดวง

หมั่นทำความดี หมั่นสร้างบุญกุศลเพื่อลดกรรมเก่า แล้วชีวิตจะดียิ่งขึ้นไป

เมษายน 03, 2552

ตำราปลูกเรือนใหม่

ตำราปลูกเรือนใหม่สิทธิการิยะ ถ้าจะปลูกเรือน ท่านให้หา ปี เดือน วัน ที่เป็นสิริมงคลดังต่อไปนี้ จะดีแลปลูกเรือนตามปีถ้าปลูกเรือนในปีชวด ให้เอาไม้ราชพฤกษ์ปักเสามุมแรกนั้น จึงยกเสาเกิด ดีนักแล

ถ้าปลูกเรือนในปี ฉลู เอากล้วยและผ้าขาวพันปลายเสา จึงเอาไม้มะตูมปักต้นเสา 3 กิ่งจึงยกเสาเกิด

ถ้าปลูกเรือนในปี ขาด เอาข้าว 3 กระทง น้ำ 3 ขัน รดต้นเสาแล้วจึงยกขึ้นจึงจะดีแล

ถ้าปลูกเรือนในปี เถาะ เอาใบตะเคียน ใบเฉียง พร้าหอมและกล้วยต้นหนึ่งห่อปลายเสา แล้วจึงจกเถิด

ถ้าปลูกเรือนในปี มะโรง เอาใบมะกรูดและกำยานพันปลายเสา แล้วจึงยกเถิด ดีนักแล

ถ้าปลูกเรือนในปี มะเส็ง เอาใบทอง 2 กิ่ง ผูกปลายเสา แล้วจึงเอาข้าว 3 กระทง ธูปเทียนบูชา แล้วจึงยก ดีนักแล

ถ้าปลูกเรือนในปี มะเมีย เอาใบขี้เหล็กมากวาดแต่ปลายเสาลงมา ถึงต้นเสา 3 ที แล้วเอาน้ำรดปลายเสา ครั้นไก่ขันแล้วจึงยก ดีนักแล

ถ้าปลูกเรือนในปี มะแม เอาใบเงิน 3 ใบ ใบหมากผู้ 3 ใบ ใบหมากเมีย 3 ใบ กล้วยอ้อยใส่ในหลุม แล้วจึงยกเถิด

ถ้าปลูกเรือนในปี วอก หรือปีระกา เอาเทียน 3 เล่ม เอาไปผูกข้างเสาหัวนอน แล้วจึงยกเสาเถิด

ถ้าปลูกเรือนในปี จอ หรือปีกุน เอาข้าวตอก 1 และใบบัวบก 1 รองต้นเสา แล้วจึงยกเถิด ประเสริฐนักแลลักษณะเสาเรือนสิทธิการิยะ เกจิอาจารย์ท่านพรรณนาไว้ ให้ดูเสาเรือน ดังนี้

ถ้าเสามี ตา 1 ตา ชื่อ ทศลักษณ์ ดีนักแล

ถ้าเสามี ตา 2 ตา ชื่อ ทุกขลักษณ์ ชั่วนักแล

ถ้าเสามี ตา 3 ตา ชื่อ สิงหลักษณ์ มีกำลังชนะแก่ศัตรู

ถ้าเสามี ตา 4 ตา ชื่อ สวาณะลักษณ์ ไม่ดีจะเจ็บไข้จากเรือนแล

ถ้าเสามี ตา 5 ตา ชื่อ พนัสบดี จะเกิดสวัสดิมงคล มีลาภมากแล

ถ้าเสามี ตา 6 ตา ชื่อ คนลักษณ์ จะเกิดถ้อยความ จะจากของที่รักแล

ถ้าเสามี ตา 7 ตา ชื่อ คนทศลักษณ์ ดีจะมีสวัสดิมงคล ชนะแก่ศัตรูแล

ถ้าเสามี ตา 8 ตา ชื่อ กาละลักษณ์ ไม่ดีจะตายแล

อนึ่ง ถ้ามีตามากกว่า 8 ตา ท่านมิให้เอามาทำเป็นเสาบ้าน เสาเรือน มิดีแลปลูกเรือนตามเดือนสิทธิการิยะ ถ้าจะปลูกเรือน ท่านให้ปลูกในเดือน ซึ่งให้เกณฑ์ดี เว้นเกณฑ์ร้ายเสีย ดังนี้

ปลูกเรือนเดือน 5 ตกโจรฆ่าพราหมณ์ มิดี

“ 6 ตกพระเจ้าเสด็จอุบัติเหตุ ทำการดีทุกวันแล

“ 7 ตกพระนารายณ์ปราบยักษ์ อย่าทำมิดี

“ 8 ราพสูรต้องโมกขศักดิ์พระราม ทำการมิดี

“ 9 ตกพระจันทกุมารเกิด ทำการดีทุกอย่าง

“ 10 ตกได้เมื่ออภิเษกพระอินทร์ อย่าทำการมิดี

“ 11 ตกได้เมื่อพระรามข้ามทะเล มิดี

“ 12 ตกได้เมื่อพระยาจักรพรรดิเกิด ทำการดีทุกอย่าง

“ 1 ตกได้เมื่อพระสมุทรโฆสถูกวิทยาธรฉกพระขรรค์ไป ห้ามทำการมงคล

“ 2 ตกได้เมื่อพระรามเกิด ทำการดีแล

“ 3 ตกได้เมื่อพระรามกลืนยาพิษ มิดี

“ 4 ตกได้ เมื่อพระสมุทรโฆส ได้นางพินทุมดี ทำการมงคลดีแลปลูกสถานที่ตามเดือนสิทธิการิยะ ถ้าจะปลูกเรือน กุฎี วิหาร ศาลา ปราสาท จวน ทับ โรงวัว ควาย โรง ช้าง – ม้า ยุ้งข้าว ครัวไฟ และโรงน้ำกิน ให้ดูฤกษ์เดือนที่ดีและงดเว้นสิ่งที่ไม่ดี ดังนี้ปลูกเรือนในเดือน 5 ทุกข์เท่าฟ้าจะมาถึงตน

เดือนนั้นไม่เป็นผล จะเกิดพยาธิเบียนบีทา

ปลูกเรือนในเดือน 6 จะอิ่มอกต่างภาษา

สิ่งของอันนานา พูนมากมาอยู่เนืองนอง

ปลูกเรือนในเดือน 7 เสียบำเหน็จและสิ่งของ

สารพัดอันตนครอง จะเกิดความและไฟไหม้

ปลูกเรือนในเดือน 8 ให้ร้อนแรกทุรนใจ

สิ่งสินเท่าใดใด อาจทำได้แต่มิคง

ปลูกเรือนในเดือน 9 ยืนจนเฒ่าอยู่มั่นคง

สิ่งสินอันจำนง เกิดสวัสดิพูนมา

ปลูกเรือนในเดือน 10 จะฉิบหายต้องขื่อคา

ทั้งพยาธิจะบีฑา อันตรายจะปะปน

ปลูกเรือนในเดือน 11 อันความเท็จจะถึงตน

เดือนนั้นบ่เป็นผล จะเกิดทุกข์อันตราย

ปลูกเรือนในเดือน 12 ทั้งเงินทองมากเหลือหลาย

ช้างม้าและวัวควาย มีทั้งทาสและทาสี

ปลูกเรือนในเดือน 1 ย่อมจะได้เป็นเศรษฐี

สิ่งสินจะพูนมี เพราะในเดือนนี้เป็นผล

ปลูกเรือนในเดือน 2 เมื่อดิถีก็ชอบกล

บังเกิดลาภสถาผล อาจจะกันทั้งศัตรู

ปลูกเรือนในเดือน 3 ภัยติดตามดูอดสู

พี่น้องเป็นศัตรู มักจะเกิดภยันตราย

ปลูกเรือนในเดือน 4 เพื่อนมากมีสุขสบาย

ทุกข์โศกบรรเทาหาย จะเกิดทรัพย์นับเนืองมา ฯปลูกเรือนตามวันสิทธิการิยะ เมื่อหา ปี เดือน อุดมดีแล้ว ให้เลือกปลูกตามลักษณะวัน อันเป็นมงคลต่อไปนี้เถิด

ปลูกเรือนวัน อาทิตย์ จะเกิดทุกข์อุบาทว์

“ จันทร์ ทำแล้ว 2 เดือน จะได้ผ้าผ่อนและของขาวเหลือ

“ อังคาร ทำแล้ว 3 วันและเกิดเจ็บไข้ และไฟจะไหม้เรือน

“ พุธ จะได้ลาภผ้าผ่อนอันดี

“ พฤหัสบดี จะเกิดสุขสำราญ ทำแล้ว 5 เดือนจะได้ลาภมาก

“ ศุกร์ ความทุกข์และสุขก้ำกึ่งกัน ทำแล้ว 3 เดือน จะได้ลาภเล็กน้อย

“ เสาร์ จะเกิดพยาธิ เลือดจะตกยางจะออก ทำเสร็จได้ 4 เดือน จะลำบากอย่าทำมิดีแลพาดบันไดขึ้นเรือนใหม่สิทธิการิยะ ถ้าจะได้พาดบันไดขึ้นเรือนใหม่ ท่านให้พาดตามทิศกำหนดนี้

ขึ้นทิศบูรพา เอาเงินทองขึ้นก่อนจะมีลาภ

ถ้าขึ้นทิศอุดร ให้ขนของขึ้นก่อน จะมีความสุขมาก

ถ้าขึ้นทิศอีสาน ให้เอานมวัวและของขาวขึ้นก่อนจะมีลาภ

อีนัยหนึ่ง ท่านรจนาว่าไว้ ให้เอาเหล็กและหญ้าแพรกและงาขึ้นดีนัก

ถ้ามีทุกข์และอุปสรรคใด ๆ ก็ดีจะหายสิ้นแลขึ้นบ้านใหม่สิทธิการิยะ ถ้าแรกขึ้นเรือนใหม่ ท่านให้ขึ้นในวันพุธ วันพฤหัสบดี และวันศุกร์ดีนัก และให้เป็นไปและเว้นตามทิศ ดังนี้ขึ้นบูรพา จะเป็นความ

ขึ้นทิศอาคเนย์ จะตายเร็ว

ขึ้นทิศ ทักษิณ จะเสียของ

ขึ้นทิศ ปัศจิม จะเจ็บไข้

ขึ้นทิศ หรดี ขุนนางท้าวพระยาจะให้ลาภ

ขึ้นทิศ พายัพ จะสุขเกษมเย็นใจ จะมีโชค

ขึ้นทิศ อุดร จะมีลูกมากรักลูกมาก

ขึ้นทิศ อีสาน จะมีข้าวของมากนักแล

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

สมัครสมาชิก ส่งความคิดเห็น [Atom]

ลิงก์ไปยังบทความนี้:

สร้างลิงก์

<< หน้าแรก