ดูดวง

หมั่นทำความดี หมั่นสร้างบุญกุศลเพื่อลดกรรมเก่า แล้วชีวิตจะดียิ่งขึ้นไป

เมษายน 03, 2552

ฤกษ์ปัญจมหาเศรษฐี

สิทธิการิยะ เมื่อท่านหาฤกษ์ยามตามวันอย่างอื่นมาแล้ว ถ้าประสงค์จะหาฤกษ์นั้น ๆ ว่าเป็นฤกษ์เศรษฐีอะไรบรรดาเศรษฐีทั้ง 5 ท่าน พึงกำหนดวันขึ้นแรมไม่ว่าเดือนใด ดังต่อไปนี้เถิด1. ฤกษ์นันทมหาเศรษฐี ตรงกับ

ขึ้น 1-6-11 ค่ำ หรือ

แรม 1-6-11 ค่ำ เป็นวัน ศุกร์ ของทุก ๆ เดือน2. ฤกษ์ภัทรมหาเศรษฐี ตรงกับ

ขึ้น 2-7-12 ค่ำ หรือ

แรม 2-7-12 ค่ำ เป็นวัน พุธ ของทุก ๆ เดือน3. ฤกษ์ชัยมหาเศรษฐี ตรงกับ

ขึ้น 3-8-13 ค่ำ หรือ

แรม 3-8-13 ค่ำ เป็นวัน อังคาร ของทุก ๆ เดือน4. ฤกษ์มิตรมหาเศรษฐี ตรงกับ

ขึ้น 4-9-14 ค่ำ หรือ

แรม 4-9-14 ค่ำ เป็นวัน เสาร์ ของทุก ๆ เดือน5. ฤกษ์ปุรณมหาเศรษฐี ตรงกับ

ขึ้น 5-10-15 ค่ำ หรือ

แรม 5-10-15 ค่ำ เป็นวัน พฤหัสบดี ของทุก ๆ เดือน
วันลอย ฟู จมสิทธิการิยะ ถ้าจะทำการมงคลหรือเพาะปลูกพืชพันธุ์ธัญญาหารต่าง ๆ ท่านให้เลือกวัยลอยและฟูถ้าจะเดินทางไปทำมาค้าขาย ไม่ว่าทางบกทางน้ำหรือติดต่อธุรกิจใด ๆ (ท่านให้เลือกวันลอยเท่านั้น สำหรับวันจมนั้น ท่านมิให้เลือกถือเอาเลย เพราะมิดีแล (วัน หมายถึง วันทั้ง 7 ในรอบสัปดาห์เท่านั้น)วันลอยเดือน 5 วัน 1 (อาทิตย์) เป็นวันลอย

เดือน 6 “ 2 (จันทร์) “

เดือน 7 “ 3 (อังคาร) “

เดือน 8 “ 4 (พุธ) “

เดือน 9 “ 5 (พฤหัสบดี) “

เดือน 10 “ 6 (ศุกร์) “

เดือน 11 “ 7 (เสาร์) “

เดือน 12 “ 1 - “

เดือน 1 “ 2 - “

เดือน 2 “ 3 - “

เดือน 3 “ 4 - “

เดือน 4 “ 5 - “วันฟูเดือน 5 วัน 3 (อังคาร) เป็นวันฟู

เดือน 6 “ 4 (พุธ) “

เดือน 7 “ 5 (พฤหัสบดี) “

เดือน 8 “ 6 (ศุกร์) “

เดือน 9 “ 7 (เสาร์) “

เดือน 10 “ 1 (อาทิตย์) “

เดือน 11 “ 2 (จันทร์) “

เดือน 12 “ 3 - “

เดือน 1 “ 4 - “

เดือน 2 “ 5 - “

เดือน 3 “ 6 - “

เดือน 4 “ 7 - “วันจมเดือน 5 วัน 5 (พฤหัสบดี) เป็นวันจม

เดือน 6 “ 6 (ศุกร์) “

เดือน 7 “ 7 (เสาร์) “

เดือน 8 “ 1 (อาทิตย์) “

เดือน 9 “ 2 (จันทร์) “

เดือน 10 “ 3 (อังคาร) “

เดือน 11 “ 4 (พุธ) “

เดือน 12 “ 5 - “

เดือน 1 “ 6 - “

เดือน 2 “ 7 - “

เดือน 3 “ 1 - “

เดือน 4 “ 2 - “

1 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

สมัครสมาชิก ส่งความคิดเห็น [Atom]

ลิงก์ไปยังบทความนี้:

สร้างลิงก์

<< หน้าแรก