ดูดวง

หมั่นทำความดี หมั่นสร้างบุญกุศลเพื่อลดกรรมเก่า แล้วชีวิตจะดียิ่งขึ้นไป

เมษายน 03, 2552

สมพงศ์มหาสมบัติ

สิทธิการิยะ เกจิอาจารย์ท่านว่าไว้ว่า ผู้ใดอยากจะรู้ว่าคู่ครองตนกับตนจะตกอยู่ในสมบัติอะไร ผู้นั้นพึงกำหนดรู้ตามสมพงศ์ต่อไปนี้เถิดท่านผู้เกิดปีชวด (หนู) (ธาตุน้ำ)
ถ้าเนื้อคู่เกิดปี ชวด ท่านว่าตก สมบัติคนโหด

“ ฉลู “ สมบัติพ่อค้าเป็ด

“ ขาด “ สมบัติพ่อค้าถ่าน

“ เถาะ “ สมบัติเศรษฐี

“ มะโรง “ สมบัติเรือจ้าง

“ มะเส็ง “ สมบัติพ่อค้าหาปลา

“ มะเมีย “ สมบัติเศรษฐี

“ มะแม “ สมบัติพ่อค้ายา

“ วอก “ สมบัตินายทวาร

“ ระกา “ สมบัติหัวหมื่น

“ จอ “ สมบัติพระยา

“ กุน “ สมบัติเทวดา

ท่านที่เกิดปีฉลู (วัว) (ธาตุดิน)


ถ้าเนื้อคู่เกิดปี ฉลู ท่านว่าตก สมบัติเจ้าสำเภา

“ ชวด “ สมบัติตลาด

“ ขาด “ สมบัติเศรษฐี

“ เถาะ “ สมบัติขุนคลัง

“ มะโรง “ สมบัติลูกขุน

“ มะเส็ง “ สมบัตินายเมือง

“ มะเมีย “ สมบัติเศรษฐี

“ มะแม “ สมบัติคนโหด

“ วอก “ สมบัติเรือจ้าง

“ ระกา “ สมบัติพระอินทร์

“ จอ “ สมบัติพระอินทร์

“ กุน “ สมบัติคนเลี้ยงม้าท่านที่เกิดปีขาด (เสือ) (ธาตุไม้)


ถ้าเนื้อคู่เกิดปี ขาด ท่านว่าตก สมบัติเข็ญใจ

“ ชวด “ สมบัติพ่อค้าปลา

“ ฉลู “ สมบัติเศรษฐี

“ เถาะ “ สมบัติพ่อค้า

“ มะโรง “ สมบัติเจ้าสำเภา

“ มะเส็ง “ สมบัติขุนคลัง

“ มะเมีย “ สมบัติพ่อค้า

“ มะแม “ สมบัติเทวดา

“ วอก “ สมบัติพ่อค้าทอง

“ ระกา “ สมบัติเทวดา

“ จอ “ สมบัติพ่อค้า

“ กุน “ สมบัติเทวดาท่านที่เกิดปีเถาะ (กระต่าย) (ธาตุไม้)


ถ้าเนื้อคู่เกิดปี เถาะ ท่านว่าตก สมบัติแม่ค้า

“ ชวด “ สมบัติเศรษฐี

“ ฉลู “ สมบัติขุนคลัง

“ ขาด “ สมบัติพ่อค้า

“ มะโรง “ สมบัติขุนคลัง

“ มะเส็ง “ สมบัติเทวดา

“ มะเมีย “ สมบัติเศรษฐี

“ มะแม “ สมบัติคนโหด

“ วอก “ สมบัติเจ้าพระยา

“ ระกา “ สมบัติราชกุมาร

“ จอ “ สมบัติช่างเรือนหลวง

“ กุน “ สมบัติลูกค้าท่านที่เกิดปีมะโรง (งูใหญ่) (ธาตุทอง)


ถ้าเนื้อคู่เกิดปี มะโรง ท่านว่าตก สมบัติเทวดา

“ ชวด “ สมบัติค้าเรือ

“ ฉลู “ สมบัติขุนหลัง

“ ขาล “ สมบัติสำเภา

“ เถาะ “ สมบัติขุนคลัง

“ มะเส็ง “ สมบัติอสูร

“ มะเมีย “ สมบัติเทวดา

“ มะแม “ สมบัติมนตรี

“ วอก “ สมบัติยักษ์

“ ระกา “ สมบัติพระอินทร์

“ จอ “ สมบัติคนโหด

“ กุน “ สมบัติพระไพศรพณ์ท่านที่เกิดปีมะเส็ง (งูเล็ก) (ธาตุไฟ)


ถ้าเนื้อคู่เกิดปี มะเส็ง ท่านว่าตก สมบัติเลี้ยงช้าง

“ ชวด “ สมบัติค้าปลา

“ ฉลู “ สมบัติพระอินทร์

“ ขาล “ สมบัติขุนคลัง

“ เถาะ “ สมบัติพรานเนื้อ

“ มะโรง “ สมบัติมนตรี

“ มะเมีย “ สมบัติเลี้ยงม้า

“ มะแม “ สมบัติขุนคลัง

“ วอก “ สมบัติพระยา

“ ระกา “ สมบัติเทวดา

“ จอ “ สมบัติพระอินทร์

“ กุน “ สมบัติเศรษฐีท่านที่เกิดปีมะเมีย (ม้า) (ธาตุไฟ)


ถ้าเนื้อคู่เกิดปี มะเมีย ท่านว่าตก สมบัติเข็ญใจี

“ ชวด “ สมบัติค้าปลา

“ ฉลู “ สมบัติเศรษฐี

“ ขาล “ สมบัติเทวดา

“ เถาะ “ สมบัติค้าวัว

“ มะโรง “ สมบัติหัวเมือง

“ มะเส็ง “ สมบัติขุนคลัง

“ มะแม “ สมบัติลูกค้า

“ วอก “ สมบัติหัวหมื่น

“ ระกา “ สมบัติพระยา

“ จอ “ สมบัติคนโหด

“ กุน “ สมบัติราชครู (ดี)ท่านที่เกิดปีมะแม (แพะ) (ธาตุทอง)


ถ้าเนื้อคู่เกิดปี มะแม ท่านว่าตก สมบัติเข็ญใจ

“ ชวด “ สมบัติค้าปลา

“ ฉลู “ สมบัติเศรษฐี

“ ขาล “ สมบัติช่างทอง

“ เถาะ “ สมบัติคนโหด

“ มะโรง “ สมบัติเจ้าสำเภา

“ มะเส็ง “ สมบัติขุนช้าง

“ มะเมีย “ สมบัติเจ้าเรือ

“ วอก “ สมบัติเศรษฐี

“ ระกา “ สมบัติขุนคลัง

“ จอ “ สมบัติเลี้ยงวัว

“ กุน “ สมบัติขุนช้างท่านที่เกิดปีวอก (ลิง) (ธาตุเหล็ก)


ถ้าเนื้อคู่เกิดปี วอก ท่านว่าตก สมบัติหัวสิบ

“ ชวด “ สมบัตินายประตู

“ ฉลู “ สมบัติเรือจ้าง

“ ขาล “ สมบัติค้าทอง

“ เถาะ “ สมบัติพระยา

“ มะโรง “ สมบัติยักษ์

“ มะเส็ง “ สมบัติเทวดา

“ มะแม “ สมบัตินักเรียน

“ วอก “ สมบัติเทวดา

“ ระกา “ สมบัติเศรษฐี

“ จอ “ สมบัติหมอช้าง

“ กุน “ สมบัติพระอินทร์ท่านที่เกิดปีระกา (ไก่) (ธาตุเหล็ก)


ถ้าเนื้อคู่เกิดปี ระกา ท่านว่าตก สมบัติเข็ญใจ

“ ชวด “ สมบัติค้าวัว

“ ฉลู “ สมบัติหัวพัน

“ ขาล “ สมบัติลูกขุน

“ เถาะ “ สมบัติเศรษฐี

“ มะโรง “ สมบัติขุนคลัง

“ มะเส็ง “ สมบัติเศรษฐี

“ มะเมีย “ สมบัติขุนช้าง

“ มะแม “ สมบัติค้าปลา

“ วอก “ สมบัติเศรษฐี

“ จอ “ สมบัติพระอินทร์

“ กุน “ สมบัติคนโหดท่านที่เกิดปีจอ (สุนัข) (ธาตุดิน)


ถ้าเนื้อคู่เกิดปี จอ ท่านว่าตก สมบัติคนโหด

“ ชวด “ สมบัติหัวหมื่น, พัน

“ ฉลู “ สมบัติพระอินทร์

“ ขาล “ สมบัตินายประตู

“ เถาะ “ สมบัติช่างเรือ

“ มะโรง “ สมบัติคนโหด

“ มะเส็ง “ สมบัติอุปราช

“ มะเมีย “ สมบัติขุนคลัง

“ มะแม “ สมบัติพ่อค้าวัว

“ วอก “ สมบัติหมอช้าง

“ ระกา “ สมบัติพระยา

“ กุน “ สมบัติเศรษฐีท่านที่เกิดปีกุน (สุกร) (ธาตุน้ำ)


ถ้าเนื้อคู่เกิดปี กุน ท่านว่าตก สมบัติค้าผ้า

“ ชวด “ สมบัติหัวเมือง

“ ฉลู “ สมบัติเลี้ยงม้า

“ ขาล “ สมบัติเทวดา

“ เถาะ “ สมบัติคนโหด

“ มะโรง “ สมบัติไพศรพณ์

“ มะเส็ง “ สมบัติทำนา

“ มะเมีย “ สมบัติขุนนาง

“ มะแม “ สมบัติขายนา

“ วอก “ สมบัติขุนนาง

“ ระกา “ สมบัติเศรษฐี

“ จอ “ สมบัติมัชฌิมาหมายเหตุ สมพงศ์มหาสมบัติดังกล่าวนี้ เป็นการช่วยทำนายให้เข้าใจถึงความเป็นอยู่มั่งคั่งของคู่แต่งงนั้น ๆ ด้วยจึงสมควรไล่เลี้ยงดู เมื่อมีคนมาหาเพื่อให้ท่านทำนายทายทักเขา

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

สมัครสมาชิก ส่งความคิดเห็น [Atom]

ลิงก์ไปยังบทความนี้:

สร้างลิงก์

<< หน้าแรก