ดูดวง

หมั่นทำความดี หมั่นสร้างบุญกุศลเพื่อลดกรรมเก่า แล้วชีวิตจะดียิ่งขึ้นไป

เมษายน 03, 2552

วิธีหาเลขกำลังพระประจำชะตา ดูมรณะ เลขฐานที่ 3 (ปี)

. ดูมรณะ เลขฐานที่ 3 (ปี)ถ้า 1 เป็นมรณะ ผู้นั้นเป็นคนสาธารณ์ อาภัพนักแล

ถ้า 2 เป็นมรณะ ผู้นั้นเจรจาด้วยหญิง ๆ นั้นมักทำร้าย มันมักชังให้เกรงจงหนักแล

ถ้า 3 เป็นมรณะ ผู้นั้นจะบาดเจ็บ ถ้ามิดังนั้น จะตายโหง ให้ระวังตัวอย่าว่าท่านมิดีแล

ถ้า 4 เป็นมรณะ ผู้นั้นจะตายเพราะกินของผิดสำแดง

ถ้า 5 เป็นมรณะ ผู้นั้นจะตายเพราะอาสาท่านแล

ถ้า 6 เป็นมรณะ ผู้นั้นจะตายด้วยอาสาท่านแล

ถ้า 7 เป็นมรณะ ผู้นั้นจะตายด้วยสิงสัตว์ ให้ระมัดระวังจงดีแลดูสุภะ


ถ้า 1 เป็นสุภะ ผู้นั้นท่านมาหาก็ดี หรือไปหาท่านก็ดี เจรจาด้วยท่านมักสัตย์ซื่อได้กินเมือง ถ้าเข็ญใจ มีปัญญาดีแล

ถ้า 2 เป็นสุภะ ผู้นั้นไปหาท่าน ๆ ต้อนรับแต่ไกล เจรจามักอ่อนหวานดีแล

ถ้า 3 เป็นสุภะ ผู้นั้นไปหาท่าน ๆ มักรักแล

ถ้า 4 เป็นสุภะ ผู้นั้นไปหาท่าน ๆ ว่าอาภัพนักแล

ถ้า 5 เป็นสุภะ ผู้นั้นไปหาท่าน ๆ มักเรียกแต่ไกลดีนักแล

ถ้า 6 เป็นสุภะ ผู้นั้นไปหาท่าน ๆ รักดังพี่น้องแล

ถ้า 7 เป็นสุภะ ผู้นั้นไปหาท่าน ๆ มิใคร่จะเรียกหาแลดูกัมมะถ้า 1 เป็นกัมมะ ผู้นั้นจะได้กินเมือง ถ้าเข็ญใจมักมีปัญญา แต่ว่าอาภัพตัวเอง ทำคุณแก่ใครมิขึ้นแล

ถ้า 2 เป็นกัมมะ ผู้นั้นมิรู้ทำบาปเลย ใจบุญนักแล

ถ้า 3 เป็นกัมมะ ผู้นั้นใจบาปนัก และเจรจาพอดีแล

ถ้า 4 เป็นกัมมะ ผู้นั้นทำบาปนัก มักเอาเนื้อความไปเล่าแก่ท่านโพนทนาคนแล

ถ้า 5 เป็นกัมมะ ผู้นั้นอาภัพท่านว่าดีแต่ต่อหน้าลับหลังท่านว่าร้ายแล

ถ้า 6 เป็นกัมมะ ผู้นั้นมักถอยทรัพย์แล

ถ้า 7 เป็นกัมมะ ผู้นั้นมักเจ็บป่วย เพราะท่านใช้สอยแลดูลาภะถ้า 1 เป็นลาภะ ผู้นั้นจะได้กินเมือง ถ้าเป็นคนเข็ญใจมักมีปัญญา แต่ว่าอาภัพตัวเอง ทำคุณแก่ใครมิขึ้นเลย

ถ้า 2 เป็นลาภะ ผู้นั้นมักพาลผิดเพื่อนแล

ถ้า 3 เป็นลาภะ ผู้นั้นจะได้ลาภ ลาภนั้นมักมีตำหนิเสียแล

ถ้า 4 เป็นลาภะ ผู้นั้นมักเป็นของดีแล

ถ้า 5 เป็นลาภะ ผู้นั้นได้ลาภเพราะสมณะชีพราหมณ์ดีแล

ถ้า 6 เป็นลาภะ ผู้นั้นได้ลาภเพราะคนขาวเหลือง หรือดำแดงแล

ถ้า 7 เป็นลาภะ ผู้นั้นได้ลาภมักมีตำหนิแลดูพยายะถ้า 1 เป็นพยายะ ผู้นั้นจิตใจมักโกรธร้าย ถือเอาแต่ใจของตัวเองเป็นใหญ่ และมักจากที่อยู่แล

ถ้า 2 เป็นพยายะ ผู้นั้นใจร้อน ถ้าคบเพื่อนฝูงมาก มักเอาใจเพื่อนดีนักแล

ถ้า 3 เป็นพยายะ ผู้นั้นเป็นคนชอบเจ้าถ้อยหมอความแล

ถ้า 4 เป็นพยายะ ผู้นั้นจะไปไหนมักเกียจคร้าน มักถอยหลังมาแล

ถ้า 5 เป็นพยายะ ผู้นั้นเป็นคนเดินเร็ว ไปหาเพื่อนฝูงข้างหน้าแล

ถ้า 6 เป็นพยายะ ผู้นั้นมักทำราชการดีจะมีเพื่อนฝูงคอยอุดหนุนแล

ถ้า 7 เป็นพยายะ ผู้นั้นเดินทางมักมีเรื่องมาก และว่ามักมีบาดแผลเลือดตกยางออกแลดูทาสีถ้า 1 เป็นทาสี ผู้นั้น ทำราชการงานหลวงดีนักแล

ถ้า 2 เป็นทาสี ผู้นั้น ทำราชการจะได้ดีเพราะคนขาวอนุเคราะห์แล

ถ้า 3 เป็นทาสี ผู้นั้น ทำราชการมักอาภัพ ไม่สู้ก้าวหน้าแล

ถ้า 4 เป็นทาสี ผู้นั้น ทำราชการมักมีชื่อเสียง เกียรติยศแล

ถ้า 5 เป็นทาสี ผู้นั้น ทำราชการมักอาภพ อับโชคแล

ถ้า 6 เป็นทาสี ผู้นั้น ทำราชการจะได้เป็นใหญ่ในหน้าที่การงานแล

ถ้า 7 เป็นทาสี ผู้นั้น ทำราชการมักจะได้เป็นใหญ่กว่าเพื่อนฝูงรุ่นราวคราวเดียวกัน แต่มักต้องโทษเพราะคบเพื่อนฝูงไม่ดีแลดูทาสาถ้า 1 เป็นทาสา ผู้นั้น ทำราชการดี มักช่วยตัวเอง มีข้าทาสผิวดำชั่ว แต่ผิวขาวดีนักแล

ถ้า 2 เป็นทาสา ผู้นั้น ทำราชการ ได้เพราะมีผู้หญิงช่วยเหลือ

ถ้า 3 เป็นทาสา ผู้นั้น ทำราชการคุ้มตัวเอง มีคนไข้รูปร่างดำใจแข็ง ถ้าผิวขาวค่อยยังชั่วสักหน่อยแล

ถ้า 4 เป็นทาสา ผู้นั้น ทำราชการพอปานกลาง มีข้าทาสใช้สอย ใจสุภาพดีแล

ถ้า 5 เป็นทาสา ผู้นั้น ทำราชการได้ดี เพราะเพื่อนเป็นบัณฑิตไร่นา ข้าทาสผิวเนื้อสองสีดี แต่ว่าใจน้อย จะมีทรัพย์มาก

ถ้า 6 เป็นทาสา ผู้นั้น ทำราชการดีเพราะเพื่อนฝูง มีข้าทาสมักเป็นเครือญาติกันเองจึงจะดี ข้าทาสผิวดำมักใจน้อย ร้ายนัก ผิวขาดีนักแล

ถ้า 7 เป็นทาสา ผู้นั้น ทำราชการอาภัพ มักต้องโทษเพราะเพื่อนฝูง มีข้าทาสคนดำใจแข็ง หรือคนขาวจะดี มีทรัพย์มากแล

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

สมัครสมาชิก ส่งความคิดเห็น [Atom]

ลิงก์ไปยังบทความนี้:

สร้างลิงก์

<< หน้าแรก