ดูดวง

หมั่นทำความดี หมั่นสร้างบุญกุศลเพื่อลดกรรมเก่า แล้วชีวิตจะดียิ่งขึ้นไป

เมษายน 03, 2552

2. ดูตนุเลขฐานที่ 2 (เดือน)

วิธีหาเลขกำลังพระประจำชะตา ดูตนุเลขฐานที่ 2 (เดือน)


2. ดูตนุเลขฐานที่ 2 (เดือน)ถ้า 1 เป็นตนุ ผู้นั้นได้สมบัติพ่อแม่ญาติกาทั้งหลาย แต่ว่าตั้งตัวเองแล

ถ้า 2 เป็นตนุ ผู้นั้นเขาขอเอาไปเลี้ยงแต่น้อย ครั้นใหญ่ได้พึ่งพี่น้องข้างเมียแล

ถ้า 3 เป็นตนุ ผู้นั้นเขาขอไปเลี้ยง ถ้ามิดังนั้น พระสงฆ์ขอไปเลี้ยง แต่ให้ระวังจะผิดเมียท่านแล

ถ้า 4 เป็นตนุ ผู้นั้นรูปร่างดำแดงก็ว่าได้ ขาวก็ว่า มันเก็บข้าวของรวมไว้ครั้นมาก จะใคร่ได้อีกแล

ถ้า 5 เป็นตนุ ผู้นั้นรูปร่างดำแดง ถ้ามิดังนั้น ท้องใหญ่สักหน่อย ถ้ามิดังนั้นตาเหลืองก็ว่า ตาใหญ่ก็ว่าแล

ถ้า 6 เป็นตนุ ผู้นั้นเจรจาปากร้าย รูปร่างค่อนข้างสูงแล

ถ้า 7 เป็นตนุ ผู้นั้นมีรูปร่างดำหรือแดง ถ้ามิดังนั้นผมหยักศก หรือตาเหลืองแลดูกฎุมภะถ้า 1 เป็นกฎุมภะ ผู้นั้นปากกว้าง มีทรัพย์แล

ถ้า 2 เป็นกฎุมภะ ผู้นั้นปากกว้าง มีทรัพย์แล

ถ้า 3 เป็นกฎุมภะ ผู้นั้นเมื่อหนุ่มมีทรัพย์มากครั้นกลางคนเสื่อมไปแล

ถ้า 4 เป็นกฎุมภะ ผู้นั้นเมื่อกลางคนจะมีบุญเพราะตัวเองแล

ถ้า 5 เป็นกฎุมภะ ผู้นั้นจะมีบุญเพราะตัวเองแล

ถ้า 6 เป็นกฎุมภะ ผู้นั้นเมื่อกลางคนจะได้ดีกว่าคนทั้งหลายแล

ถ้า 7 เป็นกฎุมภะ ผู้นั้นเมื่อกลางคนจะตกทุกข์ได้ยากแลดูสุหัชชะถ้า 1 เป็นสุหัชชะ ผู้นั้นอาภัพแต่ใจบุญชอบแต่สมณะพราหมณาจารย์แล

ถ้า 2 เป็นสุหัชชะ ผู้นั้นคบเพื่อนฝูงมักรักเอ็นดูกันดี มักเรียนความรู้ศิลปศาสตร์แล

ถ้า 3 เป็นสุหัชชะ ผู้นั้นคบคนร่างดำแดงดีแล

ถ้า 4 เป็นสุหัชชะ ผู้นั้นคบคนขาวเหลืองดีแล

ถ้า 5 เป็นสุหัชชะ ผู้นั้นคบชายขาวเหลืองสักหน่อยจึงดีแล

ถ้า 6 เป็นสุหัชชะ ผู้นั้นคบคนดำแดงสักหน่อยดีแล

ถ้า 7 เป็นสุหัชชะ ผู้นั้นคบคนดำแดงสักหน่อยดีแลดูปุตตะถ้า 1 เป็นปุตตะ ผู้นั้นมีลูกชายรูปร่างดำก่อน จะได้พึ่งและว่าบุตรนั้นสูงศักดิ์ ถ้ามีลูกหญิงก่อนชั่วนักแล

ถ้า 2 เป็นปุตตะ ผู้นั้นมีลูกหญิงก่อนดี จะมีบุญ รู้จักรักดี ชังชั่วกว่าลูกทุกคน ปู่ ย่า ตาย ยาย มีทรัพย์

ถ้า 3 เป็นปุตตะ ผู้นั้นมีลูกชายก่อน รูปร่างดำแดง ใจแข็งจึงจะดี แต่พึ่งมิได้ ชอบรักเพื่อนฝูงมาก ถ้าเป็นหญิงก่อนชั่วแล

ถ้า 4 เป็นปุตตะ ผู้นั้นมีลูกหญิงขาวเหลือง รู้หลักนักปราชญ์ เจรจาไพเราะ ถ้าเป็นชายมีใจกล้าหาญ ญาติพี่น้องจะได้พึ่งแล

ถ้า 5 เป็นปุตตะ ผู้นั้นมีลูกหญิงก่อนดี แต่ว่าเลี้ยงยาก ถ้าเป็นลูกชายก่อนชั่วแล

ถ้า 6 เป็นปุตตะ ผู้นั้นมีลูกหญิงขาวเหลืองก่อนจึงจะถูกโฉลก เมื่อคลอดนั้นพ่อแม่จะได้ลาภ ถ้าเป็นผู้ชายก่อนชั่วแล

ถ้า 7 เป็นปุตตะ ผู้นั้นมีลูกชายรูปร่างดำ ใจแข็ง แต่ว่ามีความคิด เมื่อน้อยเลี้ยงยาก ครั้นใหญ่มาพ่อแม่เข็ญใจ มีลูกหญิงก่อนชั่วแลดูหริถ้า 1 เป็นหริ ผู้นั้นมีศัตรูมากแล ว่าจะจากที่อยู่ ถ้ามิดังนั้นจะเป็นความเสียทรัพย์สินเงินทอง หรือจะเข็บไข้ได้ป่วยได้ทุกข์ ไม่มีความสุขสบายเลย

ถ้า 2 เป็นหริ ผู้นั้นมีศัตรูผู้หญิงคอยเบียดเบียนทำร้ายแล

ถ้า 3 เป็นหริ ผู้นั้นมีศัตรูผู้ชายหัวหยอง ถามิดังนั้นปากเบี้ยวแล

ถ้า 4 เป็นหริ ผู้นั้นมีศัตรูหญิงดำแดง หน้าเป็นแผลแล

ถ้า 5 เป็นหริ ผู้นั้นมีศัตรูเป็นหญิงขาวสักหน่อย ถ้าชายเป็นผู้ใหญ่แล

ถ้า 6 เป็นหริ ผู้นั้นมีศัตรูเป็นหญิงนมยาน ถ้าชายหัวหยอง ตาเหลือกแล

ถ้า 7 เป็นหริ ผู้นั้นมีศัตรูเนื้อดำแดง ถ้าผู้หญิงสูงสักหน่อยแลดูปัตนิถ้า 1 เป็นปัตนิ ผู้นั้นจะได้เมียสาวอยู่ทิศตะวันออก รูปงามพอตัว เนื้อดำแดง เมื่อหนุ่มอุดม กลางคนจะได้ดี ทิศตะวันออก และว่าผู้นั้นกลัวเมียแล

ถ้า 2 เป็นปัตนิ ผู้นั้นจะได้สมบัติบิดามารดาและญาติมา จะได้เมียสาวขาวเหลือง ผสมสลวยบาง ๆ สักหน่อย อยู่ทิศบูรพาแล

ถ้า 3 เป็นปัตนิ ผู้นั้นจะได้เมียสาวเนื้อดำแดง เป็นลูกกำพร้า รู้หลักดี จะคิดอันใดได้รวดเร็ว เพราะเป็นคนใจเร็ว อยู่ทิศอีสาน หรือหรดีตรงกันเป็นมิตรแก่กันและกัน มีสมบัติมากแล

ถ้า 4 เป็นปัตนิ ผู้นั้นจะได้เมียสาวขาวเหลือง เป็นลูกกำพร้า ใจบุญ มีปัญญา อยู่ทิศอุดร หรดี หรือทิศพายัพ เมื่อน้อยดี เติบใหญ่มาจะเป็นทุกข์ จะได้ดีเมื่อกลางคนแล

ถ้า 5 เป็นปัตนิ ผู้นั้นจะได้เมียสาวสูง ๆ ผมสลวย อยู่ทิศปัศจิม หรือทิศอีสานแล

ถ้า 6 เป็นปัตนิ ผู้นั้นจะได้เมียแม่หม้าย ถ้ามิดังนั้น จะได้เมียสาวรูปร่างขาวเหลือง เป็นลูกหลานพระสงฆ์ ใจบุญ อยู่ทิศอาคเนย์ หรือทิศทักษิณแล

ถ้า 7 เป็นปัตนิ ผู้นั้นจะได้เมียแม่หม้าย ถ้ามิดังนั้น จะได้สาวแก่นมยาน ถ้ามิดังนั้น ก็จะได้สาวต่างภาษาคนนี้ดี ถ้ามิดังนั้น จะได้หญิงผมหยักโศก คนโตใหญ่ ความรู้ดี มีปัญญา อยู่ทิศอุดร หรือหรดี จะได้ดีเพราะคนดำแดง สันทัดคน แต่ว่าใจร้ายแล

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

สมัครสมาชิก ส่งความคิดเห็น [Atom]

ลิงก์ไปยังบทความนี้:

สร้างลิงก์

<< หน้าแรก